Maak kans op een krabpaal t.v.w. €99!

Bij Pets Place kun je nu profiteren van een leuke winactie: bij aankoop van Felix 44 pack maak je kans op een grote krabpaal t.w.v. €99! Dat is dus dubbele verwennerij voor je kat: heerlijke natvoeding van Felix en een mooie nieuwe krabpaal waarin hij kan spelen, slapen en zijn nagels kan scherpen. Op deze pagina lees je hoe je kans maakt op deze prijs.

Felix 44 pack

Het Elke Dag Feest natvoer van Felix bestaat uit een variatie van vlees en vis, bereid met malse stukjes in een sappige gelei. Elke Dag Feest biedt een ruime keuze aan onweerstaanbare smaken om jouw kat de variatie te bieden waar hij zó van houdt. Het is een bron van omega 6 en vitamine D & E. Het is 100% van de dagelijkse behoefte en bevat evenwichtige mineralen. Het voordeel van de 44 pack van Felix Elke Dag Feest is dat je in één keer een flinke voorraad van dit lekkere natvoer kan winnen!

Doe mee & maak kans!

Meedoen is eigenlijk heel simpel: koop in de actieperiode (9 t/m 22 oktober 2017) ten minste één verpakking Felix Elke Dag Feest 44 pack in de Pets Place webshop of in één van de Pets Place winkels en vul hieronder je gegevens in. Upload in onderstaand formulier ook de foto van jouw aankoopbewijs van Pets Place (kassabon of webshopfactuur) waaraan duidelijk te zien is dat je dit product hebt gekocht. Let op: bewaar dit aankoopbewijs goed!! Deze heb je achteraf nodig als je één van de winnaars bent.

 • Actievoorwaarden: Felix krabpalen actie
  Algemeen

  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de (Felix krabpalen actie) (de “Actie”) van Pets Place ter promotie van het product (Felix 44 pack).
  • Pets Place behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Pets Place daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Pets Place bekend worden gemaakt via de actiepagina Petsplace.nl/winactie-felix. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
  • Pets Place behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

  Deelname

  • Medewerkers van Pets Place alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
  • Ook uitgesloten van deelname zijn personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.
  • Deze Actie staat open voor iedereen die 18 jaar en ouder is, woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
  • Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
  • Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

  Actieopzet

  • De actieperiode loopt van maandag 9 oktober 2017 tot en met zondag 22 oktober 2017. Om deel te nemen aan deze Actie dient men na aankoop van ten minste één Felix 44 pack het formulier in te vullen op Petsplace.nl/winactie-felix met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, emailadres, adres en geboortedatum. Daarnaast dient ook de foto van het aankoopbewijs (kassabon of webshopfactuur) geupload te worden.
  • Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze door Pets Place 10 winnaars getrokken die een Felix krabpaal t.w.v. €99 winnen. De trekking vindt uiterlijk plaats in week 44 van 2017.
  • De winnaar krijgt uiterlijk in week 44 van 2017 per email bericht.
  • De prijs zal worden opgestuurd naar het door de winnaars opgegeven adres.
  • De prijs wordt uitgereikt nadat het originele aankoopbewijs is aangetoond aan Pets Place, waaruit blijkt dat het actieproduct (Felix 44 pack) in bovengenoemde actieperiode is aangeschaft in de Pets Place webshop of in één van de Pets Place winkels.

   

  Prijzen

  • In deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven:

       • 10x Felix krabpaal t.w.v. €99,-

  • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
  • Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
  • De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
  • Pets Place draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

   

  Privacy
  Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Pets Place kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

  • De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Pets Place met inachtneming van de privacyverklaring van Pets Place, zoals vermeld op de Actiewebsite.
  • De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Pets Place verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Pets Place toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Pets Place door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.
  • De adresgegevens van de winnaars zullen eenmalig worden verstrekt aan Nestlé Purina voor het versturen van de Felix krabpaal.

  Aansprakelijkheid

  • Pets Place en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Pets Place.  
  • Pets Place is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Pets Place draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Pets Place is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Pets Place is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.  
  • Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of geregisseerd door Facebook. Door deelname accepteert en geeft de deelnemer aan te begrijpen dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Facebook voor zover bij de wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze Actie. De deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Pets Place verstrekt wordt en niet aan Facebook.

  Slotbepalingen
  Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Pets Place. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Pets Place.

  • Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Pets Place handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
  • Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  • Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Pets Place:
  • per telefoon op het nummer 0318 – 759259,
  • per brief op het adres: Galvanistraat 100, 6716 AE Ede,
  • via het online contactformulier op de website van Pets Place via www.petsplace.nl/contact,
  • via email: service@petsplace.nl.

  De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar een andere afdeling van Pets Place. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 2 dagen reactie ontvangen.