Wanneer is je konijn nou precies ziek? Veel mensen zijn hier onzeker over. Wanneer moet je afwachten, wanneer ingrijpen? Lees in dit artikel hoe je aan bepaalde symptomen kunt herkennen dat je konijn ziek is.

Gedragsverandering

Konijnen zijn prooidieren. Een prooidier zal niet snel signalen afgeven wanneer het zich ziek voelt of pijn heeft. Bij een konijn moet je daarom op subtiele dingen letten.

Als je je konijn goed kent, is het makkelijker te merken of hij iets mankeert. Gedragsverandering, ook al is het weinig, kan op een gezondheidsprobleem wijzen. Komt je konijn altijd blij naar je toe rennen als het je ziet en nu niet? Dan is dat een signaal. Laat hij zich altijd graag aaien, maar vlucht hij nu voor je weg? Ook dat is een signaal. Valt het dier nijdig naar je hand uit terwijl het altijd graag geaaid wordt, dan kan dit een signaal van pijn zijn.

Wanneer je denkt dat je konijn iets mankeert is het verstandig om, als je je konijn buiten in een hok woont, het direct naar binnen te halen. Ongeacht het jaargetijde en temperatuurverschillen van buiten naar binnen. Een ziek konijn kan onderkoeld zijn en heeft dan een deken nodig en een kruik om zich aan op te warmen. Onderkoeling van je konijn is nog ernstiger dan koorts en kan zelfs dodelijk zijn! De lichaamstemperatuur van een konijn mag niet lager worden dan 38°C. Hoger dan 39,8°C betekent koorts. Ook dan mag je konijn beslist niet buiten blijven.

null

Konijnentip!

Zowel bij koorts als bij onderkoeling is het verstandig om je konijn naar binnen te halen, ongeacht of je konijn buiten in een hok woont en de jaargetijde.

Algemene signalen die wijzen op een gezondheidsprobleem bij je konijn zijn:

 • Zware, diepe ademhaling, of een piepend geluid bij het ademen
 • Met het kopje achterover zitten
 • Geen trek hebben in eten of een snack
 • Heel stil in een hoekje zitten en niet reageren op geluiden of beweging van buitenaf
 • Het kopje scheef houden
 • Staande oren laten hangen, hangende oren van het hoofd of achterwaarts houden
 • Steeds met de kop schudden zonder dat van vrolijkheid sprake is
 • Vaak aan de oren krabben
 •  Omrollen bij het wassen

Wanneer een konijn pijn heeft, kan een konijn onderstaande signalen gaan tonen:

 • Een abnormaal gebogen zithouding
 • Alert zijn, maar niet willen bewegen
 • Traag en/of met grote moeite bewegen
 • Lusteloos/ongeïnteresseerd zijn
 • Trillen
 • Hyperventileren, hijgen
 • Kreupel lopen
 • Ongewone of plotselinge agressie
 • Niet eten en/of drinken
 • Tandenknarsen
 • Zich verstoppen (indien niet normaal), naar een hoek gaan zitten kijken
 • Geen interesse in wat er om zich heen gebeurt
 • Grommen of ‘gillen’ bij beweging, aanraking of zonder aantoonbare reden
 • Zichzelf niet meer verzorgen
 • Veel tijd nodig hebben met eten
 • Voedsel uit de mond laten vallen
Algemene ziektesymptomen

Algemene signalen die wijzen op een gezondheidsprobleem bij je konijn zijn:

 • Zware, diepe ademhaling, of een piepend geluid bij het ademen
 • Met het kopje achterover zitten
 • Geen trek hebben in eten of een snack
 • Heel stil in een hoekje zitten en niet reageren op geluiden of beweging van buitenaf
 • Het kopje scheef houden
 • Staande oren laten hangen, hangende oren van het hoofd of achterwaarts houden
 • Steeds met de kop schudden zonder dat van vrolijkheid sprake is
 • Vaak aan de oren krabben
 •  Omrollen bij het wassen
Tekenen van pijn

Wanneer een konijn pijn heeft, kan een konijn onderstaande signalen gaan tonen:

 • Een abnormaal gebogen zithouding
 • Alert zijn, maar niet willen bewegen
 • Traag en/of met grote moeite bewegen
 • Lusteloos/ongeïnteresseerd zijn
 • Trillen
 • Hyperventileren, hijgen
 • Kreupel lopen
 • Ongewone of plotselinge agressie
 • Niet eten en/of drinken
 • Tandenknarsen
 • Zich verstoppen (indien niet normaal), naar een hoek gaan zitten kijken
 • Geen interesse in wat er om zich heen gebeurt
 • Grommen of ‘gillen’ bij beweging, aanraking of zonder aantoonbare reden
 • Zichzelf niet meer verzorgen
 • Veel tijd nodig hebben met eten
 • Voedsel uit de mond laten vallen

Bezoek de dierenarts

Alles wat hierboven genoemd wordt, is een reden om actie te ondernemen. Een dagje afwachten ‘om te zien of het morgen beter gaat’ kan fataal zijn voor je konijn. Zoals gezegd geeft een prooidier zeer weinig signalen af. Als bovengenoemde signalen gezien worden, loopt je konijn al langer met een gezondheidsprobleem. Een direct bezoek aan de dierenarts is dan van het allergrootste belang.

ziek, konijn, symptomen, gedrag
ZOEK EEN VETS PLACE DIERENARTS IN JOUW BUURT